Detail o autorovi

Martin Vaculík

PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. vystudoval jednooborovou psychologii na FF MU a postgraduální studium sociální psychologie na FSS MU. Od roku 1996 do roku 2002 pracoval jako vědecký pracovník na psychologickém ústavu AV ČR. Od roku 2000 působí jako odborný asistent na katedře psychologie FSS MU. Vyučuje předměty z oblasti sociální psychologie, metodologie psychologického výzkumu a personální psychologie. Publikuje v odborných domácích a zahraničních časopisech. Jedná se především o témata z oblasti sociální a personální psychologie. Od roku 2002 se věnuje aplikaci psychologie ve výběru a rozvoji lidí. V roce 2005 založil společnost Duality s.r.o., která se zaměřuje na uplatnění psychologie při výběru a rozvoji lidí. Mezi hlavní produkty této společnosti patří různé typy asssessment center, projekty na hodnocení lidí a vzdělávací programy zaměřené na rozvoj dovedností důležitých pro práci s druhými lidmi.

Autoři ediční řady

Používáme CMS WebArchitekt | Prezentaci vytvořilo Breezy New Media