Detail o autorovi

David Raus

JUDr. David Raus, Ph.D. je soudcem Krajského soudu v Brně specializujícím se na oblast práva hospodářské soutěže. V letech letech 1997 až 1999 pracoval v advokátní kanceláři zaměřující se na obchodní právo, v letech 1999 až 2003 pracoval na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde byl ředitelem legislativně právního odboru a předsedou rozkladové komise – poradního orgánu předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, poté v letech 2003 až 2005 byl asistentem soudce Nejvyššího správního soudu, od roku 2006 je soudcem. Je vyučujícím na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Dlouhodobě se podílí na přípravě tuzemské legislativy v oblastech ochrany hospodářské soutěže a zadávání veřejných zakázek, je mimo jiné autorem několika komentářů zákonů z těchto oblastí a desítek článků v odborném tisku. Pravidelně přednáší problematiku hospodářské soutěže na odborných seminářích.

Autoři ediční řady

Používáme CMS WebArchitekt | Prezentaci vytvořilo Breezy New Media