Detail o autorovi

Dana Ondrejová

JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. je absolventkou doktorského studijního programu obchodní právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 2004 do roku 2007 působila jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři specializované na obchodní (zejména směnečné) a občanské právo. V současné době je odbornou asistentkou na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity a vyučující na vysoké škole NEWTON College, a.s. Je autorkou desítek odborných článků z oboru právo (zejména obchodního práva) a knihy „Národní šampioni a hospodářská soutěž“.

Autoři ediční řady

Používáme CMS WebArchitekt | Prezentaci vytvořilo Breezy New Media