Detail o autorovi

Miroslav Kureš

doc. Mgr. Miroslav Kureš, Ph.D. vystudoval obor Matematická analýza na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dále absolvoval doktorské studium oboru Geometrie, v jehož rámci zpracoval doktorskou disertační práci Connections on Cotangent Bundles. Habilitoval se v roce 2003 na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně v oboru Aplikovaná matematika s prací „Souvislosti variačního počtu a diferenciální geometrie z hlediska aplikací“. V letech 1990 až 1992 pracoval jako výzkumný a vývojový pracovník v sektoru civilního letectví, kde se věnoval finančnímu modelování a databázovým informačním systémům. Od roku 1992 pracuje jako vysokoškolský pedagog v Ústavu matematiky Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Ve své vědecké práci se zaměřuje na diferenciální geometrii a její aplikace, variační počet a metody komutativní algebry. Podílí se na řešení grantových projektů Grantové agentury ČR, spolupracuje s brněnskou skupinou diferenciálních geometrů a s několika zahraničními pracovišti, publikuje ve významných matematických časopisech. Věnuje se také popularizaci matematiky, kryptografii a je předsedou celostátní odborné hodnotící komise Středoškolské odborné činnosti pro obor Matematika a matematická informatika. Na vysoké škole NEWTON College přednáší od roku 2005.

Autoři ediční řady

Používáme CMS WebArchitekt | Prezentaci vytvořilo Breezy New Media