Odborné časopisy

NEWTON Books orientuje svoji vydavatelskou činnost na odborné a vědecké časopisy, jejichž tematický obsah souvisí s výukou vysoké školy NEWTON College. Vydáváním odborných periodik vytváří NEWTON Books prostor pro publikační činnost pedagogických a vědeckých pracovníků NEWTON College a zároveň pro externí začínající i renomované autory.

Bližší informace naleznete v příslušných sekcích jednotlivých časopisů.

V této sekci

Používáme CMS WebArchitekt | Prezentaci vytvořilo Breezy New Media