Vydané knihy NEWTON Books

123

Dokumenty ke studiu obchodního práva podle právní stavu ke dni 1. září 2008 - David Raus , Dana Ondrejová - 2009

Publikace určená především studentům ekonomických a manažerských oborů vysokých a vyšších odborných škol obsahující ucelený výběr z právních předpisů a soubor příkladů k procvičování určených pro výuku obchodního práva.

Detail knihy

Dokumenty ke studiu základů práva podle právního stavu ke dni 1. září 2008 - David Raus , Dana Ondrejová - 2008

Tato publikace je určena především studentům ekonomických a manažerských oborů vysokých škol a vyšších odborných škol a obsahuje ucelený výběr z právních předpisů v jednotné podobě v rámci jednoho studijního zdroje a soubor příkladů k procvičování určených pro výuku základů práva. Detail knihy

Úvod do moderního matematického myšlení a vybrané metody pro praxi - Miroslav Kureš - 2008

Publikace plně pokrývá potřeby studia základů moderní matematiky a obsahuje jak nezbytný teoretický základ, tak i aplikované příklady a praktická cvičení. Tento učební text chce být průvodcem těm, kteří se matematice nebudou věnovat příliš hluboce a spíše předpokládají, že matematické úlohy budou delegovat na odborníky či výpočetní techniku. Přesto osvojení si základů matematického myšlení a pochopení pozice a potence matematiky může být nejen intelektuálním dobrodružstvím, ale i velmi užitečnou výbavou do budoucího života.  

Detail knihy

Práce s lidmi - Učebnice poradenství, koučování, terapie a socioterapie pro pomáhající profese - Milan Bobek , Petr Peniška - 2008

Tato publikace autorské dvojice Milan Bobek & Petr Peniška je určena jak začínajícím, tak i zkušenějším sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách. Autoři mimo jiné v knize nabízí široké spektrum nástrojů a řadu příkladů a kazuistik z vlastní profesionální praxe. Publikace je doplněna o odbornou recenzi nakladatele.

Detail knihy

Makroekonomická fakta české transformace - Václav Klaus , Vladimír Tomšík - 2007

Transformace centrálně plánovaných ekonomik na ekonomiky tržní byly jedinečnými historickými událostmi, které přirozeně stále vzbuzují zájem ekonomů. Od transformačních počátků již uplynula bezmála téměř dvě desetiletí a část společnosti tak může mít nepřesné pojetí o skutečném průběhu transformace. Z toho důvodu autoři považují za vhodné základní makroekonomická fakta české transformace znovu připomenout. Autoři dbali na to, aby si kniha udržela charakter pozitivní, tj. hodnotově neutrální, ekonomické analýzy. Kniha se proto záměrně omezuje pouze na ryze ekonomické otázky a naopak upozaďuje otázky institucionální a politické.

Text propojuje úvahy předního českého ekonoma a dlouhodobého tvůrce hospodářské politiky České republiky - profesora Václava Klause, který spoluvytvářel jedinečný proces české transformace zevnitř a vždy z bezprostřední blízkosti, s názory člena mladší generace českých ekonomů - docenta Vladimíra Tomšíka, který se specializuje na problematiku ekonomické analýzy a monetární teorii a v současnosti jako člen bankovní rady České národní banky aktivně formuje českou měnovou politiku.

Publikace je určena nejen odborné veřejnosti, ale všem zájemcům o problematiku transformace a ekonomie.

Detail knihy
123

Ostatní ediční řady

Všechny knihy

Používáme CMS WebArchitekt | Prezentaci vytvořilo Breezy New Media