Ediční plán řady Gaia

1

Třetí Wieferich - Miroslav Kureš - V.2011

Již tisíce let lidé sledují prvočísla, tedy ta přirozená čísla větší než 1, která nemají vlastní dělitele, tzn. jsou dělitelná kromě 1 jen sebou samým. S Mersennovými čísly, velkou Fermatovou větou i některými jinými problémy dosud ještě zahalenými rouškou neznámého souvisí tzv. Wieferichova prvočísla. První Wieferichovo prvočíslo 1093 objevil Waldemar Meissner v roce 1913 a druhé dosud známé 3511 Nicolaas Beeger v roce 1922. Od té doby žádné další nalezno nebylo, přestože jsou publikovány pravděpodobnostní argumenty pro to, že by měla existovat další Wieferichova prvočísla, dokonce nekonečně mnoho.

Připravovaná publikace, jejíž autor se ono v řadě třetí Wieferichovo číslo snaží pomocí distribuovaného počítání objevit, přibliží nejen to, co tato prvočísla jsou, proč jsou důležitá či jejich souvislosti s kryptografií, ale také historii hledání těchto čísel, životní dráhy zainteresovaných objevitelů i současnou komunitu těch, co se distribuovaným počítáním zabývají a DC je jejich životem. V neposlední řadě se čtenáři mohou těšit i na filozofické zamyšlení nad dosud obecně přijímanými postuláty a axiomy v oblasti matematického myšlení.

A navíc, publikace slibuje možnost stát se členem dobrodružné výpravy za třetím Wieferichem...

Detail knihy
1

Ostatní ediční řady

Všechny knihy

Používáme CMS WebArchitekt | Prezentaci vytvořilo Breezy New Media