O nakladatelství

Zakladatel

Nakladatelství a vydavatelství NEWTON Books založila vysoká škola NEWTON College, a.s. jako publikační platformu pro základní oblasti tvůrčích činností, kterými naplňuje realizaci svých cílů a způsobů jejich dosažení.

Vysoká škola NEWTON College v současné době vyučuje bakalářské studijní obory „Globální podnikání a management“, „Management mezinárodních institucí a veřejné správy“ a "Management se zaměřením na psychologii". Ve vzdělávacím procesu využívá kromě standardních metod výuky i výcvikové programy zaměřené na rozvoj schopností a dovedností a na jejich uplatnění v praxi.

Mezi priority vysoké školy NEWTON College, které mají přímý vztah k fungování nakladatelství NEWTON Books, patří vědecko-výzkumná činnost, vyhledávání a doplňování nestandardních přístupů z pohledu výuky a ostatních vzdělávacích činností a dosažení charakteru prestižní středoevropské vzdělávacích instituce.

V této sekci

Používáme CMS WebArchitekt | Prezentaci vytvořilo Breezy New Media