O nakladatelství

Profil

Nakladatelství a vydavatelství NEWTON Books je koncipováno jako specializované nakladatelství působící při brněnské vysoké škole managementu, v jehož základech leží odborná a tvůrčí činnost zakladatele (vysoká škola NEWTON College) rozšířená o tematicky a autorsky navazující a příbuznou produkci.

Cílem nakladatelství je rozšiřování knižního trhu o tituly, které jsou mimo hlavní proud knižní produkce, mimo tradiční myšlenkové proudy a témata. NEWTON Books chce tak čtenářské veřejnosti přinášet tituly z oblasti odborné, publicistické, esejistické i beletristické literatury, které se liší, provokují, propojují, podněcují, inspirují, obohacují a baví. S tímto záměrem souvisí i naše snaha podporovat nekomerční vydavatelské projekty a tvůrčí počiny začínajících, neznámých či okrajových autorů.

NEWTON Books jako nakladatelství propojené s akademickým prostředím má rovněž za cíl stát se prostředníkem vícestranné a mezioborové spolupráce českých i zahraničních vysokých škol. Součástí záměru NEWTON Books je proto také podpora vědecko-výzkumné činnosti, odborných setkávání a diskusí nad aktuálními tématy, problémy a otázkami společenskovědního dění, zejména z oblasti ekonomie, managementu, psychologie, sociologie a umění.

V této sekci

Používáme CMS WebArchitekt | Prezentaci vytvořilo Breezy New Media