o nakladatelství NEWTON Books

Nakladatelství a vydavatelství NEWTON Books bylo založeno vysokou školou NEWTON College a zahájilo svoji činnost v roce 2006 pod názvem NC Publishing. Nakladatelství a vydavatelství NC Publishing, jež je od svého počátku součástí skupiny NEWTON, mění v roce 2010 svůj název, jeho zaměření však zůstává neměnné.
Dlouhodobou snahou nakladatelství NEWTON Books je vydávání zajímavých titulů odborné literatury a beletrie domácí i zahraniční produkce. Stěžejní součástí vydávané tvorby by se v budoucnu měly stát převážně tituly různých společenskovědních oborů (managementu, psychologie, psychoterapie, ekonomie a filozofie) věnované na českém knižním trhu nepříliš dostupným postmoderním (či jiným méně tradičním) myšlenkovým směrům. 

Vydané knihy Více o nakladatelství

Právě vyšlo

Pragmatika lidské komunikace

Jedna z nejcitovanějších monografií o lidské komunikaci na světě, kterou se etablovala tzv. komunikační psychoterapie psychologů a psychiatrů z Palo Alta. Klíčovými body knihy jsou radikální pohled na vznik schizofrenií, vyplývající podle autorů z rodinných vzorců; rozbor tzv. dvojných vazeb a návrhy na jejich využití terapeutem; ukázky komplementární a rivalitní komunikace; koncept nekonečných komunikačních "her" a analýza paradoxů a paradoxních situací. Více informací o knize
Používáme CMS WebArchitekt | Prezentaci vytvořilo Breezy New Media